ويترين کتاب‌

 

بازگشت به‌ صفحة اول

 

نـظـر بـدهـيـد

در اين صفحه‌ روجلد منابعی مشاهده‌ مي‌شوند که‌ مربوط به‌ موضوعات محوری اين سايت مي‌باشند و کاربر سايت به‌ آنها دسترسی پيدا کرده‌ است و ‌از نظر وی مطالعه‌ی‌ آنها (صرف‌نظر از تأئيد و يا رد محتوا و سمتگيری آنها) خالی از فايده‌ نخواهد بود. در فرصتهای آينده‌ تلاش خواهم نمود، برخی از کتابهای دسته‌ی اول را که‌ به‌ مباحث نظری پرداخته‌اند، در چند سطر معرفی، فهرست آنها را ضميمه‌ و يا صفحاتی از آن را به‌ جهت معرفی در معرض ديد علاقمندان قرار دهم. بديهی است که‌ انتشار کل مطالب آن به‌ لحاظ اخلاقی و حقوقی مقدور نيست.

 

از آنجا که‌ زبان سايت حاضر فارسی مي‌باشد، تنها منابعی که‌ به‌ زبان فارسی نگاشته‌ شده‌اند، در معرض ديد مراجعه‌‌کنندگان قرار گرفته‌ است. بديهی است که‌ آثار متعددی در زمينه‌ی فدراليسم، دمکراسی، تاريخ و حقوق مليتهای ايران به‌ زبانهای کردی، آذری (ترکی)، بلوچی، عربی، ... نيز نگاشته‌ شده‌اند که‌ در سايتهای زبانهای مربوطه‌ قابل دسترسی مي‌باشند.

 

از همه‌ی ناشران، نويسندگان و انديشورزانی که‌ آثاری را در خصوص فدراليسم، دمکراسی، مسأله‌ی ملی و قومی مليتهای ايران به‌ چاپ رسانده‌اند، استدعا مي‌نمايم، آثار خود را از طريق پست يا ايميل برای معرفی در سايت ارسال نمايند و مرا در غنابخشيدن به‌ سايت ياری رسانند.

 

با تشکر بيکران از شما.