ديدگاههايي در مورد ايـران فـدرال

 

بازگشت به‌ صفحة اول

 

نـظـر بـدهـيـد

 

در صفحه‌ی »ديدگاههايي در مورد ايران فدرال« مقالات صاحب‌نظران ايرانی که‌ در خصوص موضوعات محوری اين تارنما پژوهش و تأمل نموده‌ و نتايج پژوهشها و تأملاتشان را در شبکه‌ی چهانی اينترنت در دسترس عموم قرار داده‌ و نظر مرا به‌ خود جلب نموده‌اند، از نظر مراجعه‌کنندگان اين سايت خواهدگذشت. در همين جا از همه‌ی کسانی که‌ متمايلند مقالاتشان از طريق سايت حاضر در دسترس عده‌ی بيشتری از علاقمندان قرار بگيرد، دعوت مي‌شود، نوشته‌های خود را برای اينجانب ارسال فرمايند. بديهی است که‌ درج اين مقالات در سايت حاضر الزاماً به‌ منزله‌ی تأييد نظرات نويسندگان آنها از سوی کاربر سايت و يا تأييد نظرات کاربر اين سايت از سوی نويسندگان و ارسال‌کنندگان مقالات نمي‌باشد.

در سالهای اخير مقالات بيشماری در زمينه‌های محوری اين سايت به‌ زبانهای مليتهای غيرفارس ايران (به‌ ويژه‌ کردی و آذری) نگاشته‌ شده‌اند که‌ در سايتهای مربوط به‌ روشنفکران اين مليتها قابل دسترسی مي‌باشند و اينجا از آوردن آنها خودداری شده‌ است.

برای ملاحظه‌ی مقالات و ترجمه‌های من مي‌توانيد به‌ آرشـيــو  مراجعه‌ کنيد.

پيشاپيش از شما سپاسگزارم.

 

مؤلف  ـ مترجم

نام منبع

 

دکتر صلاح‌الدين خديو

تحليلی بر انتخابات مجلس هشتم ـ در ميان برزخ

81

مصاحبة مجلة دانشجويی  "ڕۆژه‌ف

با پروفسور امير حسن‌پور

کُــرد و انديشة چپ

80

نوشتة تام لويز، ترجمة علی ياراحمدی

مارکسيسم و ناسيوناليسم

79

مهندس مجيد تولايی

ناسيوناليسم، دولت، هويت‌خواهی قومی

78

دکتر ضيا صدرالاشرافی

ايران و مسائل ايران ـ پاسخی به‌ دکتر جليل دوستخواه‌

77

فرخ نعمت‌پور

مطالبات ملی ـ فرهنگی، و اقتصادی ـ اجتماعی در کردستان

76

عبدالعزيز مولودی

تشکيل حزب توده و تا ثير آن بر تشکيل حزب دمكرات کردستان

75

ميزگرد راديو فردا با احمد اسکندری، داريوش همايون، علی کشتگر

فدراليسم در قانون اساسی عراق و تأثير آن بر کردهای ايران

74

ناصر امين‌نژاد

مدخلی بر بحث مسأله‌ی ملی و جايگاه‌ آن در نگرش مارکسيستی

73

اسد سيف

خشونت اجتماعي، هويت ملي، زبان و ادبيات

72

دکتر رضا براهنی

براستی چه‌ کسانی بر کودکی من، بر... حکومت کرده‌اند؟

71

دکتر رضا براهنی

صورت مسئله‌ آذربايجان؟ حل مسئله‌ آذربايجان؟

70

يونس پارسا بناب

مضمون مسأله‌ی ملی در ايران معاصر

69

فرامرز دادور

مقوله‌ی ملي‌گرايي و نگاهی به‌ مسئله‌ی مليتها در ايران

68

ميشل لوئی

دولت ـ ملت، ملت‌گرايي، چهانی شدن، انترناسيوناليسم

67

مجيد نفيسی

صادق هدايت و برتری نژادی

66

ناصر بليده‌ای

نگاه‌ نوين به‌ مسءله‌ی ملی

65

 حميد داديزاده تبريزی

 ايران يک کشور چند فرهنگی

64

 نامه سرگشاده ۷۷۶ نويسنده و فعال فرهنگى و سياسى کشور در مخالفت با توهين به اقوام وملل ايرانى

63

حسن شريعتمداري 

تأملي در مفهوم تمرکز زدائي و فدراليسم 

62

ماشاالله‌ رزمی 

ناسيوناليسم و بحران دولتملت ها 

61

ماشاالله‌ رزمی 

نوآوری در فدراليسم کاتالان 

60

رضا عباسي 

مسئله » قوميت« ها در ايران واقعيتي انكارناپذير است 

59

يونس شاملی 

بسوی فدراليسم 

58

على اکبرآزاد 

ديد حاکمان در مورد مسائل ملى چه بود؟  

57

على اکبرآزاد 

نحوهء نگرش به مليت‌هاى ايران 

56

يداله بلدي 

حل مسئله خلق ها، پيش شرط دمکراسي و پيشرفت اجتماعي است 

55

يوسف عزيزي بني طرف 

جريان هاي قومي در ايران ريشه دار هستند 

54

ترجمه: على دده بيگلو 

اعلاميه جهانى حقوق زبانى 

53

جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه زنجان 

قوميت، فرصت يا چالش؟ 

52

سعيد متين 

ادامه يک سکوت اسطوره‌ای 

51

دکتر هوشنگ نورئي ( ايوب حسين بر) 

جمهوري فدرال ايران؟ 

50

محمد رضا شالگونی 

ملت ايران؟ آری، اما به‌ چه‌ معنا؟ 

49

چنگيز عباسى 

دموكراسى و مسئله ملتها ـ

بحثى مقدماتى پيرامون نحوه تشکيل جمهوريهاى محلى در ايران 

48

بابک اميرخسروي 

در باره مساله ملي در ايران 

47

داود ائلدنيز 

نگاهی به‌ فدراليسم و خواسته‌های جنبش ملی آذربايجان 

46

ماشااله رزمی 

ضرورت طرح موضوع فدراليسم 

45

دكتر صلاح‌الدين خديو 

نقدى بر مقاله «ناسيوناليسم مدنى» حميدرضا جلايى پور

44

سام قندچی 

فدراليسم و گلوباليسم 

43

دكتر صلاح‌الدين خديو  

نگاهى به حوادث اخير آذربايجان  

42

يوسف بنی طرف 

مليتهای ايران و فدراليسم 

41

دکتر رضا براهنی 

ستم ملی 

40

دکتر مهدی محسنيان راد 

ضرورت توجه‌ به‌ ارتباطات ميان فرهنگی قوميتهای ايران 

39

ماشاالله‌ رزمی 

مسأله‌ی ملی آذربايجان 

38

بنی طرف 

در باره‌ی احزاب قوميتها و مليتهای ايران 

37

  قطعنامه پايانی نشريات دانشجوئی قومي شركت كننده در ششمين جشنواره نشريات دانشجوئی سراسر كشور- مشهد

36

بهزاد کريمى

گفتارى پيرامون مسئله ملى

35

محمود نزهت زاده

جنبش آذربايجان ـ راه حل دموكراتيك يا راه حل قومي  ارضي؟

34

ترجمه: نادر

مصاحبه با شوان پرور، چهره مقاومت كردها

33

 هدايت سلطان زاده

چرا فدراليسم و چرا حالا

32

ياشار تبريزلی

فدراليسم بر قامت ايرانی يکپارچه‌ برازنده‌ است

31

ماشااله رزمی

فدراليسم در دمکراسيهای معاصر

30

دکتر ضيا صدرالاشرافی

به شهادت تاريخ هيچ قوم و ملّتي تافته جدابافته نيست (1)

29

سارا محمود

مسأله‌ی ملی، ملت و ناسيوناليسم ـ بخش اول

28

Gabriel Glickman

تفسير دوباره ايران

27

دکتر حميدرضا جلايى پور

ناسيوناليسم مدنى، طرحى براى دستيابى شهروندان كرد به حقوق خويش

26

فرهاد نعمت‌پور

ايرانى کيست؟ و ايران به چه سرزمينى اطلاق می‌شود؟

25

فرخ نعمت پور

 بازخوانی جمهوری کردستان

24

ماشاالله‌ رزمی

گذر از تمرکز به‌ فدراليسم

23

رضا براهني

اصل اساسي دموکراسي در ايران: باسواد شدن به زبان مادري

22

دكتر اميرحسين خنجی

پان‌توركيستها ‌و آرزوی پاره‌پاره شدن ايران

21

سام قندچی

چرا فدراليسم براي کردستان و بقيه ايران

20

هدايت سلطان‌زاده‌

فدراليسم چيست؟

19

سوسياليستهای انقلابی

پروژه‌ی طرح پيش‌نويس قانون اساسی ايران

18

فرخ نعمت‌پور

رئيس جمهور کردستان

17

ماشااله رزمي

ريشه‌هاي ترک‌ستيزي در ايران

16

کريم سيدی

منشور فدراليستی

15

آتيلا

سلطنت‌طلبان و مليتهای غيرفارس ايران

14

دکتر گلمراد مرادی

رابطه‌ی دمکراسی با مسالی ملی  و حق تعيين سرنوشت

13

حبيب پرزين

فدراليسم و مسائل قومی

12

ماشاالله رزمي

فدراليسم و انجمن‌هاي ايالتي در ايران

11

دکتر ضياء صدرالاشرافی

کثرت قومی و هويت ملی ايرانيان

10

سارا محمود

نقدی بر رد حق ملل در تعيين سرنوشت خويش 

9.

ترجمه: اميد شکری

 آموزش به زبان مادری اساس توسعه پايدار است

8

يوسف بنی طرف

فدراليسم در ايران

7

يعقوب بهادر

زبان؛ اهميت و جايگاه آن در ايران

6

دکتر محدمد رضا جلالی‌پور

سراب فدراليسم و غفلت از پلوراليسم

5

هدايت سلطان زاده

زبان ، اید ئولوژی و هویت ملی

4

مهندس مجيد تولايى

ناسيوناليسم، دولت، هويت‌خواهى قومى

3

آمکه ديترت شوير

طرح انستيتو شرق شناسی آلمان برای حل مسألهی کرد در ترکيه  ‌ـ کتاب

2

مجمع دانشگاهيان آذربايجانی

فدراليسم در ايران  ـ مجموعه مقالات ـ کتاب

1